Våre Referanser

Her kan du se et utvalg av jobbene vi har gjort

Rehabilitering av stabbur i Bamble

«Morten har utført en omfattende rehabilitering av stabburet som vi i utgangspunktet var bekymret for måtte rives og erstattes.

Gjennom et grundig arbeid ble den komplekse bygningen satt tilbake i tilnærmet opprinnelig stand.

Vi er meget godt fornøyd med restaureringen og kan anbefale hans kompetanse og kunnskaper»

Hjemmeside opprettet av